OPĆINA NEGOSLAVCI OPĆINA NEGOSLAVCI POČETNA LOKALNA UPRAVA DOKUMENTI O NAMA KONTAKT
Prvi stanovnici  u ovim krajevima bili su pripadnici panonskih Ilira, ali se spominju i kao njihovi prethodnici panonski Amantini i Kelti. Oko 33-31. godine p.n.e. je zabeležen dolazak Rimljana. Brojna demografska previranja dovela su do proterivanja Bugara i Vizantijaca i konačne prevlasti Mađara, jedno vreme. Prema predanju, selo je naseljeno precima današnjih stanovnika 1690. godine, u Velikoj seobi ...
Moderana organizacija Opštine Negoslavci može se povezati sa krajem procesa Mirne reintegracije odnosno sa 1997. godinom. Opštinsko Veće trenutno broji 11 članova od toga su 9 iz redova SDSS-a, a 2 iz reda SNS-a. Pozicije opštinskog načelnika i zamenika načelnika su iz redova kandidata SDSS-a....
Na stranici “dokumenti” možete naći sve objavljene dokumente koji su vezani za rad i delovanje lokalne samopurave odnosno opštine Negoslavci. Objavljeni dokumenti vezani za “Javnu nabavu”, “Natječaje”, te ostale pravne dokumente poput Statuta opštine, Pravilnika o radu opštinskog veća i drugih pravnih i finansijskih akata ...  
Općina negoslavci - sva prava zadržana 2013. - designed by miki1973
KONTAKT
Općina Negoslavci, Vukovarska 7 Negoslavci 32 239 tel: +385/32/517-054 fax: +385/032/517-054 opcina.negoslavci@gmail.com
poljoprivreda / kultura / vera / sport
O Negoslavcima
lokalna uprava
lokalna uprava
dokumenti
privreda
Opština Negoslavci  Vukovarska 7 Negoslavci 32 239 tel: +385/32/517-054 fax: +385/032/517-054 opcina.negoslavci@gmail.com OIB: 22641575931
ОПШТИНА НЕГОСЛАВЦИ
aktuelnosti aktuelnosti foto galerija foto galerija video galerija video galerija korisni linkovi korisni linkovi POČETNA
Naselje Negoslavci smešteno u srcu Slavonije okruženo plodnom zemljom odredilo je da veći deo meštana kao radnu delatnost izabere ratarstvo, stočarstvo, povrtlarstvo i voćarstvo. Pored poljoprivrede manji deo meštana usmeren je i ka drugim delatnostima kao što su ugostiteljstvo, trgovina i ...