Kulturno-umetničko društvo “Bekrija”

Kulturno-umetničko društvo “Bekrija” uspešno deluje u sastavu “Prosvjetinog” pododbora u Negoslavcima od njegovog osnivanja.

U vreme kada je finansiranje rada najveći problem kulturnog amaterizma, Negoslavačani su se potrudili da i sami doprinesu razvitku društva i podizanju pragramske kavalitete. Radi smanjenja troškova, negoslavačke žene su se prihvatile šivenja jednostavnije nošnje ravničarskog tipa. Nošnja je urađena po uzoru na baranjsku narodnu nošnju, što je bio više nego dobrodošao dar društvu na njegovim novim počecima. Vremenom je kupljena i nošnja šumadijskog tipa, a postojeći se fond nošnji po potrebi i u skladu sa mogućnostima i danas dopunjava.

Krajem 2008. godine na čelo KUD-a “Bekrija” došao je Đorđe Vladisavljević, dugogodišnji aktivni član folklorne sekcije.

Od registracije pododbora, društvo nastavlja da beleži uspehe svojih predaka, uglavnom svoj rad bazirajući na radu folklorne sekcije. Na čelu umetničkog dela programa poslednjih godina izmenjalo se nekoliko rukovodilaca, počev od MIlovana Maksića. Danas je na mestu umetničkog rukovodioca nekadašnji aktivni član folklorne sekcije, Zoran Abadžić, koji pokreće rad nekoliko folklornih grupa: dve dečije grupe, omladinske i veteranske.

Repertoar društva neguje narodnu tradiciju, običaje, plesove i pesme srpskog naroda u Republici Hrvatskoj te tradiciju poteklu iz matične države Srbije. Na repertoaru se nalaze koreografije Čedomira Čede Ristića, kao i folklorne tačke novijeg datuma, čiji je autor umetnički rukovodilac društva.

Pododbor SKD Prosvjeta

Začeci kulturnog amaterizma naziru se još 1907.g., kada učitelj Metikoš osniva Pevačko društvo. Današnje kulturno-umetničko društvo “Bekrija”, međutim, kao godinu zvaničnog početka kulturnog amaterizma u selu uzima 1919. godinu, kada je pevačko društvo “Sloga” imalo svoj prvi nastup. Nakon nekoliko godina varijacija u kvaliteti rada, godine 1921. društvo preuzima najprije Glišo Babović te naposletku Miloš Grujin Bekrija. Pod njegovim okriljem društvo biva konstituisano pod nazivom “Ratarsko pevačko društvo Srbadija”, o čijem kvalitetu govori i činjenica da su u svojim programima izvodilii Mokranjčeve Rukovati. Posle Drugog svetskog rata društvo je potpuno utihnulo, da bi 1974. godine ponovo formirano kulturno-umetničko društvo “Bekrija” (po Milošu Grujinu Bekriji, nekadašnjem pokretaču seoskih kulturnih aktivnosti), na čelu sa Žarkom Puškarem.

Tek polovinom 1998. godine u selu se osniva pododbor Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”, kojim je punih deset godina rukovodio Branislav Danilovac.
Trenutno predsjednik pododbora je Milica Šarčević Tunjić.
Ciljevi: Očuvanje i razvijanje kulturne baštine, tradicije i nacionalnog identiteta Srba u Republici Hrvatskoj; čuvanje kulturno-historijskih i prosvjetnih tradicija Srba u Republici Hrvatskoj; jačanje i učvršćivanje dobrih odnosa s hrvatskim narodom i pripadnicima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj; razvijanje suradnje s organizacijama srpskog naroda u Republici Hrvatskoj i u drugim državama na kulturnim, prosvjetnim, naučnim, sportskim, privrednim i drugim aktivnostima; razvijanje kulturne suradnje sa srodnim organizacijama u Republici Srbiji.
Djelatnosti: Proučavanje historije, kulture i suvremenog života srpskog naroda, te njegovanje i prezentiranje njegove kulturno-prosvjetne baštine; Podsticanje i unapređivanje naučnog, istraživačkog, umjetničkog, književnog i kulturnog rada; Organiziranje izložbi, tribina, književnih susreta, promocija knjiga i sl.; Informiranje članstva i zajednice općenito o svom radu, te periodike (knjige, listovi, časopisi); te razvoj e-izdavaštva iz područja svoje djelatnosti; Organiziranje folklorne, muzičke i drugih kulturnih djelatnosti, te sportskih susreta svojih članova; Pomoć postojećim čitaonicama i bibliotekama kroz prikupljanje knjiga i časopisa, te poticanje i osnivanje novih; Poticanje, razvijanje i sudjelovanje u zajedničkim kulturnim i drugim aktivnostima u mjestima u kojima žive pripadnici različitih naroda; Izučavanje i čuvanje jezičnog identiteta i pisma srpskog naroda; Poticanje donošenja i briga o realizaciji obrazovnih programa iz historije, književnosti, geografije i drugih predmeta u školskom sistemu, značajnih za očuvanje nacionalnog identiteta Srba u Republici Hrvatskoj; Pružanje podrške i pomoći svih oblika izuzetno talentiranim učenicima i studentima u skladu s moguanostima Društva; Suradnja sa srodnim društvima, kulturnim i naučnim ustanovama; Suradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom i drugim vjerskim zajednicama radi korištenja muzeja, biblioteka, zbirki i dokumentacije u cilju ostvarivanja kulturne uloge Društva i ostalih njegovih ciljeva; Obilježavanje značajnih kulturnih događaja i ličnosti iz historije srpskog naroda, naročito značajnih za prosvjetu, kulturu i nauku; Unapređivanje narodne prosvjete kao tradicionalne funkcije Društva; Organiziranje kulturnih manifestacija na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini; Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka koje organizira Društvo odnosno njegovi ustrojstveni oblici u svojim prostorijama i prostorima u kojima se održavaju manifestacije; Promicanje i iskazivanje nacionalnog i kulturnog identiteta Srba u Republici Hrvatskoj; Prigodna prodaja proizvoda Društva na sajmovima, izložbama i sl.; Organiziranje putovanja (paket aranžman i izleti) za svoje članove do dva dana s najviše jednim noćenjem u skladu sa zakonom; obavljanje privrednih i drugih djelatnosti od interesa za prosvjetu, kulturu i nauku srpskog naroda; Knjižnična i informacijska djelatnost.