Kulturno-umetničko društvo “Bekrija”

Kulturno-umetničko društvo “Bekrija” uspešno deluje u sastavu “Prosvjetinog” pododbora u Negoslavcima od njegovog osnivanja.

U vreme kada je finansiranje rada najveći problem kulturnog amaterizma, Negoslavačani su se potrudili da i sami doprinesu razvitku društva i podizanju pragramske kavalitete. Radi smanjenja troškova, negoslavačke žene su se prihvatile šivenja jednostavnije nošnje ravničarskog tipa. Nošnja je urađena po uzoru na baranjsku narodnu nošnju, što je bio više nego dobrodošao dar društvu na njegovim novim počecima. Vremenom je kupljena i nošnja šumadijskog tipa, a postojeći se fond nošnji po potrebi i u skladu sa mogućnostima i danas dopunjava.

Krajem 2008. godine na čelo KUD-a “Bekrija” došao je Đorđe Vladisavljević, dugogodišnji aktivni član folklorne sekcije.

Od registracije pododbora, društvo nastavlja da beleži uspehe svojih predaka, uglavnom svoj rad bazirajući na radu folklorne sekcije. Na čelu umetničkog dela programa poslednjih godina izmenjalo se nekoliko rukovodilaca, počev od MIlovana Maksića. Danas je na mestu umetničkog rukovodioca nekadašnji aktivni član folklorne sekcije, Zoran Abadžić, koji pokreće rad nekoliko folklornih grupa: dve dečije grupe, omladinske i veteranske.

Repertoar društva neguje narodnu tradiciju, običaje, plesove i pesme srpskog naroda u Republici Hrvatskoj te tradiciju poteklu iz matične države Srbije. Na repertoaru se nalaze koreografije Čedomira Čede Ristića, kao i folklorne tačke novijeg datuma, čiji je autor umetnički rukovodilac društva.

Pododbor SKD Prosvjeta

Začeci kulturnog amaterizma naziru se još 1907.g., kada učitelj Metikoš osniva Pevačko društvo. Današnje kulturno-umetničko društvo “Bekrija”, međutim, kao godinu zvaničnog početka kulturnog amaterizma u selu uzima 1919. godinu, kada je pevačko društvo “Sloga” imalo svoj prvi nastup. Nakon nekoliko godina varijacija u kvaliteti rada, godine 1921. društvo preuzima najprije Glišo Babović te naposletku Miloš Grujin Bekrija. Pod njegovim okriljem društvo biva konstituisano pod nazivom “Ratarsko pevačko društvo Srbadija”, o čijem kvalitetu govori i činjenica da su u svojim programima izvodilii Mokranjčeve Rukovati. Posle Drugog svetskog rata društvo je potpuno utihnulo, da bi 1974. godine ponovo formirano kulturno-umetničko društvo “Bekrija” (po Milošu Grujinu Bekriji, nekadašnjem pokretaču seoskih kulturnih aktivnosti), na čelu sa Žarkom Puškarem.

Tek polovinom 1998. godine u selu se osniva pododbor Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”, kojim je punih deset godina rukovodio Branislav Danilovac.