Izjava o pristupačnosti mrežne stranice Općine Negoslavci

Kao tijelo javnog sektora, Općina Negoslavci je obvezna osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 17/19) od 23.09.2019. godine,kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na web stranicu Općine Negoslavci www.opcina-negoslavci.hr .

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.opcina-negoslavci.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahjeva europske norme EN 301 549 VI.1.2. (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituje se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  1. Mogućnost opažanja

Potrebno je dodatno urediti opcije pristupačnosti za slijepe osobe.

  1. Operabilnost

Područja koja se aktiviraju prelaskom miša možda nisu dovoljno velika za korisnike ovisno o vrsti invaliditeta i vrsti pomoćne tehnologije.

  1. Razumljivost

Nema poteškoća.

  1. Stabilnost

Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Negoslavci je provela korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. Na mrežnoj lokaciji www.opcina-negoslavci.hr dodan je add-on koji omogućava povećanje i smanjivanje teksta, prijenos u sive tonove, veći kontrast, negativni kontrast, svjetlu pozadinu, podcrtavanje linkova i prijenos u čitljivi font.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava je pripremljena dana 18.09.2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11.10.2018. godine.

Za pripremu ove Izjave je korištena metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti je provedeno putem web stranice WAVE Web Accessibility Evaluation Tool: https://wave.webaim.org/ te su uočena odstupanja u području kontrasta te heading-a..

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost službene mrežne stranice Općine Negoslavci korisnici mogu uputiti u Općinu Negoslavci na kontakt:

Općina Negoslavci je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtjevaju odgodu, obavijesti o naknadnom roku u kjojem će se odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnim stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj: +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice Općine Negoslavci