ŠRU “Dobra voda”

Športska ribolovna udruga “Dobra voda” je osnovana 11.02.1999. godine i djeluje na području Negoslavaca do danas.

Trenutni predsjednik je Miloš Mišić.

Cilj: unapređenje sportskog ribolova na slatkim vodama sa ciljem da se sportski ribolovci brinu o zaštiti ribljeg fonda u vodama koje su dobili na korištenje, uzgoju ribe, poribljavanje i ostalo vezano za sportski ribolov.

Djetnosti: obavljanje svih aktivnosti vezanih za Zakon o slatkovodnom ribarstvu, razvoj ribolovnog turizma na području svoga djelovanja, obrazovanje članstva a posebno mladih o gospodarenju ribolovnim vodama te sporta i sportske etike, sportske djelatnosti kojima su obuhvaćene sudjelovanje, na sportsko ribolovnim natjecanjima, sportsko ribolovna rekreacija, obuka, upravljanje sportsko ribolovnim objektima, sudjelovanje iu radu i provođenju odluka ŽŠRD kao i HŠRS te surađivanje s ostalim ribolovnim udrugama u Republici Hrvatskoj, praćenje i provođenje zakona i drugih zakonskih propisa kojima se reguliraju pitanja slatkovodnog ribarstva i sportskog ribolova, očuvanje čovjekove okoline, čuvanje voda i udruga građana, suradnja s MUP-om i policijskim postajama u vezi organizacije čuvanja ribolovnih voda od krivolova, dodjeljivanje priznanja osobama i organizacijama za zasluge u sportskom ribolovu, obavljanje i drugih poslova i aktivnosti utvrđenih Zakonom, Statutom HŠRS i ovim Statutom.