PZ NEGOSLAVCI

 

Godine 1955. u selu Negoslavci osniva se Opšta poljoprivredna zadruga. U početku se Zadruga bavila ugovaranjem proizvodnje ratarskih kultura na području Negoslavaca, a kasnije prelazi i na ugovaranje proizvoda te počinje s uzimanjem zemljišta u zakup od onih koji ga iz bilo kojih razloga nisu mogli obrađivati. Ubrzo je formirana vlastita ekonomija (kupovinom zemljišta, uzimanjem u zakup i preuizimanjem napuštene zemlje opšte društvene imovine).

Svake godine Zadruga je izdvajala u svoj poslovni i rezervni fond značajna sredstva. Dobar deo sredstava se izdvajao i za fond zajedničke potrošnje. Osim toga, Zadruga učestvuje u finansiranjču značajnih objekata na nivou Mesne zajednice, kao što su bili elektrifikacija, izgradnja vodovoda, pešačkih staza, područne škole, asfaltne ceste kroz selo itd.

Stanovnici Negoslavaca se danas uglavnom bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Pokrenut je i ruralni razvoj opštine.