Udruga umirovljenika “Sremac” Negoslavci je osnovana 28.10.2011. godine i djeluje do danas na području Općine Negoslavci.

Okuplja članove od 45 do 90 godina starosti i ima trenutno preko 100 članova.  Trenutni predsjednik udruge je Branko Abadžić.

Cilj udruge je promicanje, razvitak i unapređenje zajedničkih interesa i ciljeva a u svrhu s Ustavom, zakonom o udrugama i dr. propisima kao odgovarajućih oblika pomoći članstvu a osobito socijalno ugroženim pojedincima i njihovima obiteljima.

Djelatnosti: s odgovornim institucijama vlasti predlaže i inicira mjere za unapređenje mirovinskog sustava, zdravstvene i socijalne, zaštite umirovljenika, radi nas poboljšanju kvalitete života umirovljenika kroz organiziranje i osmišljavanje korištenja slobodnog vremena svojih članova, organiziranjem i održavanjem aktivnosti kroz razne oblike te predavanja od interesa za članstvo, organiziranje izleta kao i odgovarajućih oblika druženja, organiziranje i prikupljanje pomoći za socijalno ugrožene pojedince, potiče suradnju sa srodnim udrugama koje se bave djelatnostima koje su od interesa za umirovljenika,pruža stručnu pomoć i pravne savjete pojedincima i njihovim obiteljima u cilju ostvarivanja prava i interesa, organizira odgovarajuće oblike kulturnih aktivnosti i razna savjetovanja o aktualnim pitanjima, organizira odgovarajuće oblike kulturnih aktivnosti i razna savjetovanja o aktualnim pitanjima vezanim za ostvarivanje djelatnosti Udruge, razvija i potiče oblike suradnje s drugim udrugama kako u zemlji tako i u inozemstvu, sudjeluje na seminarima i skupovima na kojima se raspravlja o problematici kojom se bave Udruga, bavi se razminiranjem i raspravljanjem drugih pitanja i problema od interesa za članove.