Nakladnik – Općina Negoslavci

ISSN 2757-3435

Uredništvo:

Općinski načelnik: Dušan Jeckov, ing. – glavni i odgovorni urednik

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Marina Stojnović.

 

Negoslavci, Vukovarska 7, 32 239 Negoslavci, Republika Hrvatska

Telefon: 032/517-054

Fax: 032/517-054

 

e-mail: opcina.negoslavci@gmail.com

 

Izlazi prema potrebi