LD “Fazan”

Lovačko društvo “Fazan” je osnovano 05.10.1998. godine i djeluje do danas na području Negoslavaca.

Trenutni predsjednik udruge je Siniša Šerbić.

Cilj: zaštita prirode i unapređenje lovstva.

Djelatnosti: uzgoj i lov divljači te gospodarenje lovištem.