Udruga žena “Negoslavčanke”

Udruga žena “Negoslavčanke” je osnovana 2018. godine.

Trenutna predsjednica udruge je Biljana Pejić.

Ciljevi udruge su promicanje, razvitak , unaprjeđenje i zaštita prava žena uz uvažavanje specifičnih problema žena na selu, zaštita manjinskih prava te zaštita prava djece , mladeži, invalida i starijih osoba te promocija vjerskih sloboda.

Djelatnosti:
– da radi na poboljšanju kvalitete života kroz organiziranje i osmišljavanje korištenja slobodnog vremena članstva; – organiziranjem i održavanjem aktivnosti kroz odgovarajuće oblike radionica; – organizira razna predavanja od interesa za članstvo; – organizira izlete i odgovarajuće oblike druženja; – organizira prikupljanje humanitarne pomoći socijalno ugroženim pojedincima i njihovim obiteljima sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći; – potiče suradnju sa drugim udrugama i organizacijama koje se bave sličnim djelatnostima od interesa za članstvo; – organizira akcije njegovanja tradicije žena na selu, izrada ručnih radova, tradicionalnih jela i sl.; – izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti; – jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje i informira javnost o radu udruge.