Šahovski klub Negoslavci

Šahovski klub Negoslavci je osnovan 16.02.2000. godine i djeluje na području Negoslavaca do danas.

Trenutni predsjednik udruge je Miodrag Mišanović.

Svetosavski šahovski turnir se tradiocionalno održava svake godine na području Općine Negoslavci i uključuje 6 ekipa.

Cilj udruge je promicanje, razvitak i unapređenje šaha.

Djelatnosti: -planiranje rada, -poduzimanje mjera za omasovljenje i unapređivanje šaha, -poduzimanje mjera za unapređivanje stručnog rada i podizanje kvalitete šaha, -osiguravanje materijalnih uvjeta za svoj rad, -propagiranje i populariziranje šaha i omogućavanje stručnog usavršavanja članova, -organiziranje i provođenje sportskih aktivnosti, -sudjelovanje u sportskom natjecanju, -sportska poduka, -sportska rekreacija, -jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje u području šaha. Svojim djelovanjem Klub: -potiče, promiče šahovsku igru i aktivnosti u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, -obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog športa, -objedinjuje i usklađuje programe športa te predlaže program javnih potreba u športu pripadajuće županije Vukovarsko-srijemske, sudjeluje u njegovu ostvarenju, te podnosi izvješća o realizaciji programa, -sudjeluje, zajedno sa školskim športskim savezom, u predlaganju programa javnih potreba koje se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži prema nadležnim tijelima za poslove športa, -skrbi o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava (prava na stipendije i nagrade za športska ostvarenja), -sudjeluje u stvaranju uvjeta za pripremu športaša za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, te u druga velika međunarodna natjecanja, -sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima, -utvrđuje sustav, uvjete i provodi organizaciju šahovskih natjecanja u Županiji, -promiče stručni rad u šahu i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika, -sudjeluje u skrbi o javnim športskim građevinama, -sudjeluje u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog para olimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih, -usklađuje aktivnosti članova Kluba na području Negoslavaca i VSŽ-e, -djeluje u zbližavanju šahista i drugih sudionika u šahovskim priredbama, -obavlja i druge zadaće koje su utvrđene ovim Statutom, drugim propisanim pravilima, a od interesa za šah u Negoslavcima i županiji Vukovarsko-srijemskoj.