Projekt centar Negoslavci

Projekt centar Negoslavci je registriran 03.06.2014. godine, a započeo je sa radom 01.08.2014. godine.

Udruga je osnovana kako bi obavljala projektnu aktivnost za lokalnu samoupravu, promicala i surađivala sa ostalim razvojnim agencijama na području Vukovarsko-srijemske županije i šire.

Trenutni predsjednik udruge je Siniša Tripunović.

Ciljevi:
– ostvarivanje novih kontakata sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama, – pomaganje fizičkim i pravnim osobama s područja djelovanja Udruge u prilagodbi uvjetima globalnog i europskog tržišta, – unaprijediti uvjete za cjeloviti razvoj ruralnih područja na kojima Udruga djeluje, poboljšati kvalitetu življenja te pridonijeti očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta u tim krajevima, – umrežavanje s drugim udrugama i institucijama koje se bave sličnom djelatnošću, – zaštita i očuvanje životne sredine.

Djelatnosti:
-uspostava i razvoj različitih oblika suradnja sa istovrsnim i sličnim organizacijama i udrugama u zemlji i svijetu; – potpora razvoja i diverzifikacije infrastrukture , društveno-kulturnog života , gospodarstva i drugih aktivnosti;-informiranje i savjetovanje putem izvještavanja , predavanja, seminara , radionica i drugih oblika komuniciranja;-praćenje zakonske regulative i javnih natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti i informiranja subjekata koji djeluju na području općine Negoslavci o postojećim mogućnostima;- praćenje inicijative za razvoj ruralnih područja te aktivno sudjelovanje u njihovom oblikovanju;-suradnja s resornim ministarstvima Republike Hrvatske i drugih nadležnim domaćim i inozemnim organizacijama i institucijama te drugim dionicima ruralnog razvoja ;-poticanje na aktivizam i volonterstvo , promicanje društvene solidarnosti, socijalno uključivanje i razvoj civilnog društva; -rad s djecom i mladima, suradnja s udrugama djece i mladih , zalaganje za poboljšanje položaja djece i mladih u društvu;-rad s marginaliziranim skupinama, zalaganje za poboljšanje položaja marginaliziranih skupina u društvu;-zaštita prirode i okoliša te promocija obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti; -izvršavanje ostalih poslova utvrđenih statutom , općim aktima i odredbama Skupštine Projekt centra Negoslavci koje su osmišljene za postizanje ciljeva Projekt centra Negoslavci.