Pročišćeni tekst Poslovnik Opcine Negoslavci 2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Negoslavci 2020.