Odluka o donošenju Provedbenog programa

Provedbeni program Općine Negoslavci za razdoblje od 2021. – 2025. godine