Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća 2022. godine o provedbi Provedbenog programa Općine Negoslavci za razdoblje 2021. do 2025. godine

Godišnje Izvješće 2022. godine o provedbenom programu za 2021.-2025.

Prilog 1. godišnjeg izvješće.pdf

Prilog 1. Godišnjeg izvješća o provedbenom programu 2022. godine.xlsx