Godišnje izvješće 2023. godine o provedbi provedbenog programa Općine Negoslavci