Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Negoslavci za 2024. godinu