Izvješće i rang lista kandidata za prijam u službu komunalnog redara