Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Negoslavci za političke stranke u Općinskom vijeću u 2021. godini