Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu