Odluka o imenovanju Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog programa Općine Negoslavci za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine