Odluka o isplati jednokratnih novčanih pomoći umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Negoslavci 2022.