Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Negoslavci

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Negoslavci

Odluka o prikupljanju komunalnog otpada Općina Negoslavci 2018.

2018-02-15T10:14:21+00:00