Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Negoslavci

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije

2018-10-03T12:55:00+00:00