Odlukom Općine Negoslavci o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (KLASA: 004-01/18-01/01, URBROJ: 2196/06-01-18-01, od 28.12.2018. godine) Siniša Tripunović, zaposlen u Općini Negoslavci na radnom mjestu referent-asistent na projektu „Zaželi“-zapošljavanje žena, imenovan je službenikom za zaštitu osobnih podataka u Općini Negoslavci.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Ime i prezime: Siniša Tripunović,

E-mail adresa: st108002@gmail.com, opcina.negoslavci@gmail.com,

Službeni telefon: 032/517-035,

Službeni telefaks: 032/517-054.