Polugodišnje izvješće 2022. godine o provedbi Provedbenog programa Općine Negoslavci za razdoblje 2021. do 2025. godine

Prilog 1.

Prilog 1.excel tablica

Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća 2022. godine o provedbi Provedbenog programa Općine Negoslavci za razdoblje 2021. do 2025. godine