Popis primatelja jednokratne pomoći od 1.1. do 30.09.2022. godine