Popis sufinanciranih udruga i vjerskih organizacija od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine