POPIS-UDJELA-ČLANOVA-OPĆINSKOG-VIJECA-OPĆINE-NEGOSLAVCI-U-VLASNIŠTVU-POSLOVNOG-SUBJEKTA