Prve izmjene i dopune Plana javne nabave za 2024. godinu