Naziv projekta:

Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na groblju u naselju Negoslavci

Kratak opis projekta:

Projekt rekonstrukcije komunalne infrastrukture provodi se na k.č. 1509, k.o. Negoslavci, odnosno na mjesnom groblju u naselju Negoslavci.

Kako je postojeća komunalna infrastruktura na mjesnom groblju u naselju Negoslavci u vrlo lošem stanju, projektom je predviđena njezina rekonstrukcija, tj. rekonstrukcija ograde, nogostupa, pristupne makadamske ceste u okviru groblja, obnova hortikulture, postavljanje vrtnog hidranta te druge male komunalne infrastrukture (klupe i koševi za smeće).

Ulaganjem u poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo pridonosi se razvoju u usluga i poboljšanju kvalitete života na području Općine Negoslavci, što je ujedno i cilj ovoga projekta.

Nositelj projekta je Općina Negoslavci.

Ukupan iznos projekta: 429.539,07 HRK

Iznos potpore: 429.539,07 HRK

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (90 %) i državnog proračuna Republike Hrvatske (10 %).