Treće izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Negoslavci 2022. godine

Plan Nabave Općina Negoslavci – 2022 EOJN