Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova – održavanje javne rasvjete na području Općine Negoslavci 2019