Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete, Crnjac, 2019. godina