Ugovor o privremenom obavljanju usluge komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada