Ugovor o rekonstrukciji nogostupa i izgradnji parkirališta u užem središtu naselja Negoslavci, Cestorad