Ugovor o sanaciji-tehničkom održavanju županijske ceste u naselju Negoslavci 2020.