Općina Negoslavci, ugovorom potpisanim 1. prosinca 2017. godine već punih 20 mjeseci u sklopu programa „ZAŽELI – Programa zapošljavanja žena“ provodi projekt pod nazivom „ZAŽELI – Općina Negoslavci“ u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politike zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Projekt „ZAŽELI – Općina Negoslavci“ nastao je kao odgovor na povećane potrebe žena, pripadnica ranjivih skupina, kako za edukacijom i stjecanjem novih znanja i vještina, tako i za prilikom za ulazak na tržište rada, a sve s ciljem sprječavanja socijalne isključenosti i smanjenja rizika od siromaštva žena u nepovoljnom položaju, kao i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika, osoba starije životne dobi.

Na kraju šestog izvještajnog razdoblja, zaključno s danom 31. svibnja 2019. godine, 15 zaposlenih žena s područja Općine skrbi u prosjeku o sveukupno 87 krajnja korisnika. U razdoblju od 01.03.2019. – 31.05.2019.g. pruženo je više od 10.000 usluga potpore i podrške. Korisnici su izuzetno zadovoljni dostupnošću djelatnica i informacijama koje im pružaju, kao i njihovim znanjem, sposobnostima i kompetencijama, te su kroz razgovor izrazili pozitivan utjecaj pružene usluge na kvalitetu njihova života.

U svibnju 2019. godine Projektni tim i zaposlene žene su podijelile pakete higijenskih potrepština za 87 krajnja korisnika na području Općine Negoslavci za mjesec svibanj i lipanj.  Ovo je bila petnaesta podjela higijenskih potrepština od početka provedbe projekta, a treba napomenuti da su svi paketi uručeni krajnjim korisnicima u njihovim domovima. Svi podijeljeni paketi higijenskih potrepština su jednaki; krajnji korisnici su dobili osnovne higijenske artikle kako bi zaposlene žene mogle kvalitetno odrađivati svoj posao.

Za svih 15 zaposlenih žena omogućiti će se besplatno pohađanje obrazovnog programa čiji su troškovi u cijelosti podmireni sredstvima alociranim za obrazovanje u sklopu projekta. Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti.

Projekt ZAŽELI – Općina Negoslavci sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 2.477.950,00 kn ((Europski socijalni fond 85% i Državni proračun Republike Hrvatske 15%).