U OVOJ GODINI PRIORITET DEMOGRAFSКA OBNOVA

Opština Negoslavci kao svoj dan proslavlja 28. avgust, odnosno pravoslavni praznik Uspenje presvete Bogorodice – Veliku Gospojinu kome je posvećen i hram u ovom mestu.

Zbog posebnih mera uslovljenih epidemiološkim razlozima opštinsko rukovodstvo odlučilo je da ove godine ne organizuje svečanu sednicu opštinskog Veća sa većnicima i gostima kao što je to bio običaj svih prethodnih godina.

– Nažalost, koronavirus i nevolje koje je izazvao su svakako nešto što je obeležilo početak ove godine, ali uprkos svim problemima mi smo se sa svojim opštinskim štabom dobro organizovali. Zadovoljni smo što do današnjeg dana nema ni jedne pozitivne osobe na ovaj virus u našoj opštini. U toj borbi sa virusom osigurali smo zaštitna sredstva za sve naše građane kao što su maske, rukavice, lekovi za sve ugrožene kategorije stanovništva, paketi sa hranom socijalno ugroženim kategorijama – istakao je načelnik opštine Negoslavci Dušan Jeckov.

Ako se izuzme borba sa virusom ovu godinu, kada, su Negoslavci u pitanju, obeležile su i demografske mere koje je preduzelo opštinsko rukovodstvo. Pre svega tu se radi o sufinansiranju kupovine kuća na području opštine za mlade bračne parove.

– Ceo ovaj projekat smo pokrenuli sa željom da učinimo nešto kako bi sprečili dalje raseljavanje stanovništva, a verujem da ćemo s tom praksom nastaviti i ubuduće. Istakao bih i projekat ‘Zaželi’ gde će biti zaposleno 18 ljudi, putem javnih radova zaposleno je četiri osobe, dve su zaposlene ugovorom na određeno vreme za uređenje centra i groblja, a u saradnji sa Zajedničkim većem opština dodatno smo zaposlili još pet osoba. Nama i jedno radno mesto mnogo znači i mi smo opština čiji je ideal da nema ni jedne nezaposlene osobe, a u ovom momentu smo na dobrom putu da to i ostvarimo – naglasio je Jeckov.

REALIZOVANI I PRIPREMLJENI BROJNI PROJEКTI.

Ono što ovoj lokalnoj samoupravi predstoji je raspisivanje konkursa za pomoć mladim preduzetnicima i zanatlijama i za tu namenu osigurano je sto hiljada kuna.

– U toku je izrada pravilnika i mi očekujemo da u septembru i raspišemo taj konkurs. Naša je želja da pomognemo mladim ljudima, a različiti su profili kojim bi se ljudi bavili. Takođe, osigurali smo i 30 hiljada kuna za stipendije studentima sa područja naše opštine – napominje Jeckov i navodi još nekoliko mera koje bi bile od velike koristi lokalnom stanovništvu.

– Očekujem da na jednoj od narednih sednica opštinskog veća donesemo još neke demografske mere. Jedna se tiče oslobađanja plaćanja komunalne naknade za porodice koje imaju troje i više dece, a druga je da se đacima prvacima, odnosno njihovim roditeljima, isplati po hiljadu kuna za polazak u školu.

Opština Negoslavci prepoznala je i važnost drugih projekata koji bi omogućili što bolji i jednostavniji život u ovom mestu.

– Po pitanju projekata izdvojio bih projekat vezan za besplatni internet i postavljena je oprema u vrednosti od 15 hiljada evra na različitim lokacijama. Takođe, prošli smo na konkursu Ministarstva za opremu za naš kombinovani stroj sa kojim održavamo javne površine. Uredili smo mesno groblje, opremili prostorije opštine i fudbalskog igrališta sa sistemima za grejanje i hlađenje. Prošli smo na dva konkursa Ministarstva regionalnog razvoja, jedan je vezan za održavanje lokalnih puteva, drugi za uređenje centra naselja. Postavljamo reflektore na fudbalskom igralištu, jedan deo sredstava osigurali smo preko Srpskog narodnog veća – kaže Jeckov.

Jedna od kapitalnih investicija u skorijem vremenu trebala bi biti i izgradnja sportske dvorane. Za ovaj projekat završena je projektna dokumentacija, dobijena građevinska dozvola i ostaje samo nada da Vukovarsko-sremska županija, koja ima osnivačka prava nad Osnovnom školom u Negoslavcima, neće dozvoliti da ona istekne nego da se krene u izgradnju.

List Izvor 220/09.09.2020, str. 13.:  https://www.zvo.hr/izvor/cd85dfab222e635.pdf