Poštovani,

podsjećamo da u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18.) 1. srpnja 2019. stupila je na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Svi gospodarski subjekti koji Općini Negoslavci, kao izravnom obvezniku javne nabave, isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. godine za svoje isporuke izdavati elektroničke račune (na kojima je naveden broj narudžbenice ili Ugovora).

Nakon 1. srpnja 2019. godine Općina Negoslavci NE SMIJE VRŠITI PLAĆANJA po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom (2014/55/EU) i u skladu sa donesenom Procedurom zaprimanja računa.

Računi poslani e-mailom u pdf obliku, dostavljeni osobno ili putem pošte i bez navedene narudžbenice ili Ugovora, ne smatraju se potpunim elektroničkim računima i isti će biti vraćeni pošiljateljima.

Svima koji su već počeli izdavati račune prema odredbama navedenog Zakona srdačno se zahvaljujemo.