Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa-projekata za opće dobro koje provode udruge na području Općine Negoslavci za 2023. godinu