Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Negoslavci za 2021. godinu