Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0083, od 9. srpnja 2020. godine, a nakon ugovaranja dobavljača za nabavu kućanskih i higijenskih potrepština, dana 24. rujna 2020. isporučeni su paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština isporučivati će se na mjesečnoj razini krajnjim korisnicima, starijim i nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju sa područja Općine Negoslavci, koji primaju uslugu potpore i podrške od strane pripadnice ciljane skupine.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13 u iznosu od 1.485.476,25 kuna.