Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Negoslavci za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Negoslavci za 2022. godinu