Izvješće o izvršenju godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Negoslavci 2022. godine