Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Negoslavci