Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Programu mjera i provedbenom planu suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca za 2024. godinu