Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Programu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Negoslavci za 2023. godinu