Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Statutarnoj odluci o izmjenama i dopunama Statuta Općine Negoslavci 2023.