Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13, 73/17) objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Negoslavci za razdoblje 2018. – 2024. godine

  1. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Negoslavci za razdoblje 2018.-2024. godine (dalje u tekstu Nacrt Plana), izrađen od strane tvrtke EKO MENADŽMENT d.o.o. za zaštitu okoliša Vinkovci, A.Akšamovića 7 i trajat će od 01. veljače 2018. godine do 02. ožujka 2018. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.
  2. U navedenom razdoblju za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Nacrt Plana u prostorijama Općine Negoslavci, Jedinstveni upravni odjel – na adresi u Negoslavcima, Vukovarska br. 7, svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati.

III. Obrazac za prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt Plana gospodarenja otpadom treba dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Negoslavci, Vukovarska br.7 u navedenom roku ili se mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu do kraja javnog uvida upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida.

  1. Nacrt Plana i obrazac su dostupni i na službenim stranicama Općine Negoslavci.
  2. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku neće se uzeti u obzir.
    Mišljenja, primjedbi i prijedlozi dostavljeni nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.

 

Prilozi:

Obrazac za mišljenje, prijedloge i primjedbe o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Negoslavci za razdoblje 2018.-2024 god.

Nacrt Plana gospodarenja na području Općine Negoslavci za razdoblje 2018.-2024 god.

PGO Općina Negoslavci – nacrt, ožujak 2018

JAVNA RASPRAVA

OBRAZAC MIŠLJENJA PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI