Javni natječaj Pročelnik-ca 2021.

Obavijest i upute kandidatima natjecaj za imenovanje pročelnika-ce JUO ON 2021.

OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ

IZJAVA O NEPOSTOJANJU ZAPREKA

OBRAZAC PRIVOLE