Udruga gradova organizuje 12.05.2018. g. u Vukovaru jednodnevnu obuku članova savjeta mladih.

Dopis: Obuka članova SM Vukovar – dopis